W naszej ofercie znajdziecie Państwo oprogramowanie dedykowane placówkom medycznym oraz aptekom. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwi Państwu pracę.

Oferujemy:

 • pomoc w wyborze programu medycznego oraz jego modułów;
 • profesjonalne wsparcie eksperta, który wdroży system w placówce medyczne;
 • nieustanną asystę techniczną;
 • bieżące aktualizacje oprogramowania.

astraia

Astraia to innowacyjny system bazodanowy przeznaczony dla wyspecjalizowanych jednostek medycznych świadczących usługi diagnostyki prenatalnej.

dowiedz się więcej

Design

Prosty i przejrzysty interfejs zaprojektowany został z myślą o jak najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów.

Kalkulator FMF

Astraia jest certyfikowana przez FMF w zakresie kalkulacji ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych.

Personalizacja

Bogate możliwości łatwej personalizacji interfejsu to pewność, że każdy może dopasować go do swoich potrzeb.​

Przesyłanie danych

Dzięki możliwości podłączenia aparatu USG możliwe jest automatyczne przesyłanie do astrai danych pomiarowych i obrazków.

Modułowa budowa

Dzięki modułowej budowie możesz kupić tylko te funkcjonalności astrai, które są Ci rzeczywiście potrzebne.

Edytor zapytań

Astraia – narzędzie praktyków. Zestawiaj dane tworząc zaawansowane statystyki dzięki intuicyjnemu edytorowi zapytań.

Chcesz poznać bliżej możliwości astraia?

Oferujemy Ci trzymiesięczną, w pełni funkcjonalną, wersję demo. O szczegóły zapytaj naszego konsultanta.

Oprogramowanie KAMSOFT

Jesteśmy partnerem firmy KAMSOFT S.A., która jest producentem specjalistycznego oprogramowania, dedykowanego zwłaszcza medycynie oraz sektorowi farmacji. Kompleksowo wdrażamy oprogramowanie firmy KAMSOFT S.A. oraz prowadzimy opiekę teleinformatyczną nad aptekami.

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

Moduły KAMSOFT

KS-AOW jest najpopularniejszym w Polsce kompleksowym Systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows. System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną i szybką obsługę. Zastosowano również rozwiązania pozwalające na wykorzystanie drukarek igłowych i ich pracę z Systemem w trybie znakowym. System KS-AOW składa się z kilkunastu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń.

System KS-AOW jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów.

źródło to KAMSOFT S.A.

KS-EWD jest nowoczesnym systemem komunikacyjnym zapewniającym elektroniczną wymianę danych pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną za pośrednictwem Internetu. System KS-EWD pozwala na komunikację z hurtowniami niezależnie od stosowanego systemu aptecznego. Każda apteka posiadająca stały dostęp do Internetu może bez trudu samodzielnie uruchomić komunikację KS-EWD. KS-EWD jest zintegrowany z naszym systemem aptecznym KS-AOW dostarczając funkcje wymiany danych bezpośrednio w miejscach, w których są one najbardziej przydatne. System umożliwia m.in. komunikację w zakresie:

 • zapytania o stan i cenę towaru,
 • pobierania aktualnych promocji od dostawców,
 • przesyłania zamówień,
 • pobierania potwierdzeń przesłania zamówienia (list braków),
 • pobierania ofert handlowych, zarówno ogólnych jak i indywidualnych,
 • pobierania dokumentów handlowych.

Konfiguracja systemu nie wymaga znajomości zagadnień technicznych, wszystkie informacje potrzebne do połączeń z hurtowniami pobierane są automatycznie z serwera KAMSOFT. Do komunikacji wykorzystywany jest szyfrowany protokół transmisyjny, który wraz z rozbudowaną procedurą autoryzacji zapewnia prywatność oraz bezpieczeństwo przesyłanych danych.

źródło to KAMSOFT S.A.

W systemie OSOZ jednym z głównych elementów, który w istotny sposób umożliwia przyspieszenie procesów zarządzania i wykorzystania automatyzacji jest Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia zwana w skrócie KS-BLOZ. Na rynku farmaceutycznym istnieje obecnie tak duża ilość leków, środków farmaceutycznych i medycznych, że trudno je zapamiętać.

Poruszanie się w zbiorze leków sporządzonych systemem książkowym, przy obecnej częstotliwości zmian przepisów dotyczących wydawania leków na recepty, jest coraz bardziej utrudnione. System biuletynów pomaga jedynie w sprawdzeniu podstawowych informacji o dostępnych produktach leczniczych. Natomiast system elektronicznej bazy leków, jest pomocny w niemal natychmiastowej zmianie danych ważnych dla dystrybucji.

Oferowana przez firmę KAMSOFT S.A. baza leków i preparatów farmaceutycznych KS-BLOZ jest produktem, który może poszczycić się wdrożeniem w większości jednostek farmaceutycznych i medycznych w całym kraju. Baza KS-BLOZ w systemie OSOZ pozwala na pełną automatyzację w wymianie informacji oraz gromadzenia danych.

Posiadanie i korzystanie z bazy KS-BLOZ, umożliwia nie tylko płynne gromadzenie w systemach danych o lekach i preparatach dostępnych na rynku, ale również w dużym stopniu ułatwia pracę z przekazywaniem różnego rodzaju sprawozdań i zestawień. Dane w bazie KS-BLOZ są gromadzone i aktualizowane zgodnie z aktualnymi przepisami regulującymi dostępność leków zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej.

źródło to KAMSOFT S.A.

Nowoczesne formy obsługi klienta wykorzystujące komunikację on-line, sprawdzanie dostępności leków w aptece przez Internet, wizytówka internetowa apteki w OSOZ, możliwość wprowadzania programów promocji zdrowia oraz wykorzystanie Karty Zdrowia Pacjenta to propozycje OSOZ dla farmaceutów.

Co zyskasz, korzystając z tego rozwiązania?

 • Interakcje leków z żywnością,
 • System Kontroli Recept,
 • Komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Elektroniczna Recepta,
 • Bazy Leków BLOZ i BLUR,
 • Wyszukiwarka Aptek,
 • Dostępność leków on-line,
 • Powiadomienia SMS,
 • Analizator Refundacyjny,
 • Obsługa kart płatniczych,
 • Ubezpieczenia,
 • Serwis apteki.

źródło to KAMSOFT S.A.

KS-ZSA jest kompleksowym systemem wspomagającym monitorowanie i zarządzanie pracą sieci aptek, pracującym w środowisku Windows.

Centralne zarządzanie aptekami, pozwala na optymalną gospodarkę magazynową, racjonalizowanie zakupów i lepsze wykorzystanie efektu skali przy ich dokonywaniu.

System składa się z kilkunastu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w poszczególnych modułach pozwalają na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

Zarządzanie aptekami, przez specjalistów od analiz i zaopatrzenia, wspomagane systemem KS-ZSA, pozwala odciążyć personel aptek od wielu zadań i przeznaczyć ten czas na zwiększanie profesjonalizmu obsługi pacjenta – co jest coraz istotniejszym elementem współzawodnictwa na rynku farmaceutycznym.

źródło to KAMSOFT S.A.

KS-OMNIPHARM to kompleksowe rozwiązanie wspomagające przede wszystkim osoby zarządzające siecią aptek w realizowaniu większości procesów biznesowych.

Pozwala na skuteczne kreowanie polityki cenowej poprzez dostarczenie mechanizmów centralnego zarządzania ceną sprzedaży produktów. Możliwość organizowania promocji, czy też sprzedaży wiązanej to tylko nieliczne ze sposobów prowadzących do osiągnięcia tego celu. Ważnym aspektem pracy każdej sieci aptek jest centralne zarządzanie marżą, które jeszcze nigdy nie było tak proste, a to za sprawą możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych pozwalających na ocenę podejmowanych decyzji w tym obszarze. Kształtowanie cen produktów odbywa się już na etapie ich zamawiania.

KS-OMNIPHARM wspomaga prowadzenie negocjacji z dostawcą, dostarczając niezbędnej wiedzy pozwalającej podjąć najbardziej optymalną decyzję. Wspiera także w procesie centralnego zamawiania produktów, upraszczając w aptekach przyjęcie na stan zamawianego towaru. Osoby zarządzające często chciałyby mieć wpływ na to, jakie produkty i w jaki sposób są sprzedawane w aptekach, dlatego bardzo ważnym aspektem jest skuteczne zarządzanie personelem.

Rozwiązanie pozwala kreować zachowania sprzedawców poprzez chociażby centralne zarządzanie sugestiami sprzedażowymi. Na realizacji sugestii sprzedażowych przez farmaceutów może zostać oparty program motywacyjny, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo realizacji założonego celu.

Realizacja zdecydowanej większości procesów oparta jest o centralne słowniki, w szczególności o Centralną Kartotekę Towarową (CKT). Zarządzający określa zasady jej organizowania, doprowadzając ostatecznie do tego, że każda apteka pracuje z wykorzystaniem kartoteki centralnej i wyeliminowany zostaje tym samym problem niejednoznacznego identyfikowania towarów. Ważną cechą rozwiązania jest kontekstowe wsparcie analityczne, dopasowane do etapu realizowanego procesu biznesowego. Praktycznie cała analityka oparta jest o wydajne mechanizmy przetwarzające dane w taki sposób, aby dostęp do wiedzy był jak najszybszy.

Ideą całego rozwiązania jest dostarczenie osobom zarządzającym nie tylko surowej informacji ale przede wszystkim kompleksowej wiedzy. Połączenie tej cechy z poprzednimi powoduje, że KS-OMNIPHARM jest doskonałą platformą dla sieci aptek, które chcą mieć wpływ na procesy realizowane w pojedynczych aptekach oraz mieć kontrolę nad ich realizacją.

źródło to KAMSOFT S.A.

KS-EDE umożliwia: eliminację dokumentów papierowych, a dzięki temu umożliwia oszczędności związane z redukcją kosztów wydruków, archiwizacji i utylizacji dokumentów papierowych.

W aptekach i sieciach aptek zmniejsza ryzyko powstania niezgodności pomiędzy zapisami na fakturze a zapisami w programie aptecznym (możliwość rozwiązania problemów z niezgodnościami). Usprawnia i przyspiesza wyszukiwanie zarchiwizowanych dokumentów. To również oszczędność czasu i pracy. Umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów (możliwość zapewnienia kopii zapasowych, elektroniczna archiwizacja, możliwość ponownego pobrania dokumentu od wystawcy).

W księgowości umożliwia automatyczne porównywanie zgodności przesłanych z aptek danych z fakturami. Każda apteka korzystająca z oprogramowania KS-AOW posiada zainstalowany produkt KS-EDE, dostawca który wdroży KS-EDE może przy jego pomocy wysyłać do aptek zaproszenia do rozpoczęcia odbioru e-faktur. Wysyłanie zaproszeń jest funkcjonalnością KS-EDE, wykorzystywany jest tu powszechnie używany kanał KS-EWD. Kiedy apteka przyjmuje zaproszenie dostawcy, KS-EDE apteki jest w sposób automatyczny konfigurowany i umożliwia 30 dniowe przetestowanie otrzymywania faktur elektronicznych bez zakupu licencji.

Rozpoczęcie testu otrzymywania e-faktur wymaga tylko kilku kliknięć!

źródło to KAMSOFT S.A.

Największą zaletą KS-BDO RODO jest integracja z systemami informatycznymi produkcji KAMSOFT S.A. (KS-SOMED, KS-PPS, KS-AOW), dedykowanymi do wspomagania procesu obsługi danej placówki.

Dzięki temu możliwe jest między innymi kontekstowe/dziedzinowe wsparcie w procesie analizy ryzyka, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, automatyczne generowanie niezbędnych dokumentów (upoważnień) oraz ciągłe monitorowanie aktualnego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie informacje przechowywane są wyłącznie w lokalnej bazie danych i nie są przesyłane poza placówkę.

Dokumentacja bezpieczeństwa danych osobowych, przygotowana w ramach KS-BDO RODO, jest dostosowana do specyfiki branży, w której funkcjonuje placówka, a dzięki udostępnieniu szczegółowej ankiety, uwzględnia sytuację konkretnego podmiotu.

źródło to KAMSOFT S.A.

Apteczny Bank Danych jest projektem, który na podstawie zebranych danych pozwala budować Model Zdrowotny Kraju. Dane do ABD przesyłane są w sposób automatyczny w bezpiecznej zaszyfrowanej postaci.

Na podstawie tych danych przygotowywane są różnego rodzaju analizy rynkowe dla szeroko pojętej branży farmaceutycznej. W szczególności są to raporty zwrotne dla aptek, które podjęły współpracę w ramach Aptecznego Banku Danych

Raporty te pozwalają aptece ocenić własną kondycję, na tle województwa lub całego kraju.

 • Przystępując do Aptecznego Banku Danych apteka uzyskuje gratyfikacje finansowe.
 • W ramach prowadzonej współpracy apteka otrzymuje co miesiąc egzemplarz czasopisma OSOZ, który stężoną dawkę wiedzy o rynku ochrony zdrowia. Poza profesjonalnymi, mocno merytorycznymi artykułami, znajdzie tam pogłębione analizy rynku farmaceutycznego. Dla użytkowników systemu KS-APTEKA wartością dodaną może być opis najważniejszych zmian, wprowadzonych w systemie, w ciągu ostatniego miesiąca.
 • Większa świadomość kondycji ekonomicznej apteki może mocno przełożyć się na trafność podejmowanych decyzji. Duże doświadczenie rynkowe to czasem za mało, aby optymalnie poprowadzić aptekę. W ramach współpracy z ABD, apteka otrzymuje zwrotnie zestaw raportów, które mogą w tym procesie pomóc. Czasem wystarczy szybka analiza raportu marżowego, aby znaleźć przyczynę zmniejszającej się liczby klientów. Kiedy indziej warto porównać zmianę swojej pozycji w wojewódzkim rankingu aptek, aby przekonać się, czy podjęte dwa miesiące temu decyzje były słuszne.

źródło to KAMSOFT S.A.

Decydując się na system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi warto wybrać produkt nowoczesny i przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie zaawansowany technologicznie. KS–ZZL to system łączący w sobie duże możliwości z intuicyjnością i łatwością obsługi.

Najważniejsze elementy wyróżniające program KS–ZZL to:

 • prowadzenie pracownika na jednej kartotece bez względu na ilość i rodzaj umów,
 • automatyzacja planowania i rozliczania czasu pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy,
 • naliczanie wynagrodzeń z różnych rodzajów umów,
 • automatyczne korekty wynagrodzeń,
 • możliwość przygotowania szablonów wydruków płacowych przez użytkownika,
 • rozbudowane raportowanie,
 • obsługa kas pożyczkowych,
 • obsługa egzekucji komorniczych,
 • wysyłanie deklaracji PIT drogą elektroniczną bezpośrednio z programu,
 • generowanie plików do Płatnika,
 • wsparcie dla zestawień do GUS i MZ,
 • automatyzacja wybranych procesów związanych z wymianą dokumentów z pracownikami (np. wnioski urlopowe, premiowe itp.).

źródło to KAMSOFT S.A.

Comarch Optimed NXT

Idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych jest zastosowania oprogramowania Comarch Optimed NXT, które jest w pełni konfigurowalne. W skład programu wchodzą moduły, które wspomagają oraz ułatwiają pracę całego personelu medycznego.

Prostota interfejsu pozwala na konfigurację „pod użytkownika” oraz obsługę na różnych urządzeniach np. tabletach czy smartfonach. Dzięki temu możemy uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta w każdym miejscu, a sam program prześle powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym.

Moduły Comarch Optimed NXT

Izba przyjęć

Moduł realizuje funkcje związane z pracą danej jednostki. Dzięki temu modułowi możemy nadzorować zgłoszenia nowych pacjentów do szpitala.

Rejestracja

Moduł ułatwia proces rejestracji pacjentów, zaplanowania konsultacji oraz uzupełnienia dokumentacji medycznej. Oprogramowanie umożliwia pracę z wieloma poradniami oraz uławia tworzenie Centralnej Rejestracji pacjentów.

Oddział

System umożliwia nam uzupełnianie informacji medycznych z przebiegu leczenia w oddziale szpitalnym o dowolnej specjalizacji.

Gruper JGP

Moduł powstał w celu umożliwienia wyznaczania potencjalnych grup JGP, bazując na minimalnych informacjach wprowadzonych do systemu o odbytej hospitalizacji.

Apteka

Moduł przeznaczony jest dla aptek szpitalnych. Pozwala na prowadzenie ewidencji magazynu apteki.

Apteczka oddziałowa

Moduł ten umożliwia zarządzanie lekami w poszczególnych oddziałach. Dzięki temu modułowi możemy rozdzielić leki dla pacjentów oraz obniżyć koszty związane ze zużyciem leków.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Moduł pozwala na szybkim i skróconym przyjęciu pacjenta na SOR, ocenie TRIAGE, wstępnej diagnostyce i wprowadzeniu niezbędnych danych do podjęcia leczenia.

Blok operacyjny

Przeznaczony do (wielu) sal operacyjnych ogólnych jak i specjalistycznych, ale także mniejszych gabinetów zabiegowych.

Zlecenia

Pozwala na przesyłanie wszystkich zleceń lekarskich do wyznaczonych jednostek szpitala lub jednostek zewnętrznych. Umożliwia udostępnianie wpisanych wyników.

Produkcja cytostatyków

System przeznaczony dla farmaceutów. Wspiera pracę w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Umożliwia katalogowania leków, tworzenia i zarządzania schematami ich podań, zlecania wydań bądź przyjmowania zleceń na produkcję leku, przygotowywania i drukowania etykiet dla sporządzonych roztworów.

Moduł umożliwia produkcję leków metodą objętościową oraz grawimetryczną. Nie ma możliwości pomyłki podczas tworzenia leków, ponieważ każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, co umożliwia stworzenie dokumentacji procesu produkcji.

Stacja dializ

Dzięki temu modułowi możemy zaplanować oraz zarejestrować zabiegi hemodializy. System posiada terminarz ze zmianami czasowymi oraz zdefiniowanymi aparatami, umożliwiający kopiowanie zabiegów na kolejne dni.

Aplikacja ułatwia odnotowywanie stanu realizacji wizyt, zarządzanie planowanymi zabiegami pacjenta, prowadzenie i drukowanie protokołu realizacji hemodializy. Moduł sprzyja w dostępie do wyników badań pacjenta.

Produkcja cytostatyków

System przeznaczony dla farmaceutów. Wspiera pracę w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Umożliwia katalogowania leków, tworzenia i zarządzania schematami ich podań, zlecania wydań bądź przyjmowania zleceń na produkcję leku, przygotowywania i drukowania etykiet dla sporządzonych roztworów.

Moduł umożliwia produkcję leków metodą objętościową oraz grawimetryczną. Nie ma możliwości pomyłki podczas tworzenia leków, ponieważ każdy etap produkcji jest weryfikowany w oparciu o odczyt wagi elektronicznej, co umożliwia stworzenie dokumentacji procesu produkcji.

Stacja dializ

Dzięki temu modułowi możemy zaplanować oraz zarejestrować zabiegi hemodializy. System posiada terminarz ze zmianami czasowymi oraz zdefiniowanymi aparatami, umożliwiający kopiowanie zabiegów na kolejne dni.

Aplikacja ułatwia odnotowywanie stanu realizacji wizyt, zarządzanie planowanymi zabiegami pacjenta, prowadzenie i drukowanie protokołu realizacji hemodializy. Moduł sprzyja w dostępie do wyników badań pacjenta.

Bank komórek

System umożliwia znakowanie krwiotwórczych komórek macierzystych, jak również komórek rozrodczych i zarodków. Rozwiązanie spełnia obowiązujące wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Żywienie

Moduł przeznaczony dla placówek medycznych, w których prowadzone jest żywieniekliniczne. System umożliwia przygotowanie zestawów składników odżywczych stosowany u chorych w trakcie żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego.

Kontrola zakażeń

Moduł pozwala na bieżący monitoring zakażeń w szpitalu. System umożliwia zbieranie danych dotyczących zakażeń w postaci rejestru indywidualnych kart zakażeń oraz kart drobnoustrojów alarmowych, a także pełnej wymaganej dokumentacji.

Ratownictwo

Aplikacja umożliwia ewidencję środków transportu medycznego. Pozwala na zarządzanie zespołem wyjazdowym, zgłoszeniami ratowniczymi i zleceniami medycznymi.

Oprogramowanie mMedica

Firma Ekspertgroup jest autoryzowanym partnerem handlowym oraz serwisowym firmy Asseco Poland S.A. w zakresie oprogramowania medycznego mMedica.

mMedica to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby zarówno tych, dla których głównym zadaniem, jakie ma realizować program, są rozliczenia z NFZ, jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają przyspieszenie i wspomaganie obsługi pacjenta oraz tworzenie dokumentacji medycznej.

mMedica to program stworzony przez specjalistów w swojej branży.

Funkcje obsługi rozliczeń z NFZ projektowali i tworzyli specjaliści od rozliczeń i statystycy. Projektowanie części związanej z obsługą medyczną powierzono lekarzom. Pracownicy służby zdrowia uczestniczyli również w projektowaniu i weryfikacji interfejsu. Natomiast współpracą z bazą danych i techniczną stroną projektu zajęli się informatycy.

Ponieważ inne potrzeby ma lekarz prowadzący indywidualną praktykę, inne właściciel małej przychodni, a jeszcze inne zarząd sieci przychodni o zasięgu ogólnokrajowym dlatego mMedica występuje w kilku wersjach dostosowanych do potrzeb i priorytetów stawianych przez określonego użytkownika.

Dodatkowo mMedica, w zależności od wersji, oferuje szereg modułów dodatkowych usprawniających i ułatwiających pracę.

Wśród wspomnianych modułów wymienić należy m.in.:

 • bazę leków Pharmindex
 • interakcje z bazą
 • skanowanie dokumentów Xpress Scan
 • obsługę wizyt komercyjnych
 • moduł stomatologia
 • rejestrację internetową
 • integrację z laboratorium
 • integrację z pracownią diagnostyczną

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Ekspert Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 84, 95-200 Pabianice
biuro@ekspertgroup.pl
+48 512 730 401
+48 42 266 20 30